Pravidlá súťaže HRAJTE O ZĽAVOMAT POUKÁŽKU V HODNOTE 500€


Nakúpte v hobbi,v hodnote nad 20 €, na zadnú stranu pokladničného dokladu napíšte svoje údaje a zapojte sa do súťaže o ZĽAVOMAT POUKÁŽKU V HODNOTE 500€

Súťaž trvá od 10.4. do 10.5.2018

 1. Nakúpte v hodnote nad 20 € v ktorejkoľvek predajni hobbi v termíne od 10.4. do 10.5.2018. Vyplňte súťažnú kartičku, ktorú Vám odovzdá pokladník pri nákupe, (číslo pokladničného bloku, meno a priezvisko, adresa, mailová adresa a telefónne číslo + podpis) vhoďte do urny, ktorá sa nachádza na informáciách predajne a zapojte sa tak, do žrebovania o Zľavomat poukážku v hodnote 500€. Platne vyplnená súťažná kartička musí mať vyplnené všetky povinné údaje. Nezabudnite si uchovať originálny pokladničný blok pre prípad výhry.
 2. Hlavná cena:
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Malacky
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Senica
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Dunajská Streda
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Nové Zámky
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Levice
  Zľavomat poukážka v hodnote 500€ v predajni hobbi Ružomberok
 3. Žrebovanie o výhru sa uskutoční 14.5.2018 na každej predajni o 12:00 hod. Všetci súťažiaci s platnými súťažnými kartičkami budú zaradení do žrebovania o hlavnú výhru
 4. Zákazník sa môže zúčastniť súťaže aj viacerými súťažnými kartičkami za splnenia podmienky viacerých nákupov v hobbi. Za každý nákup sa zákazníkovi vydáva iba jedna súťažná kartička.
 5. Žrebovanie bude verejné, na predajni za účasti minimálne dvoch zamestnancov hobbi.
 6. Výhercovia budú informovaní e-mailom alebo telefonicky do 5 dní od žrebovania, výhru si budú môcť vyzdvihnúť v predajni hobbi u vedúceho predajne, do 14 dní od informovania o výhre ( prípadne po dohode im výhra môže byť zaslaná poštou).
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže.
 8. Pravidlá súťaže sú k dispozícii všetkým zákazníkom na počas celej doby trvania súťaže a na informáciách každej predajne.