Zľavové kupóny

 1. Akcia platí od 17.4. do 22.4.2018, platnosť jednotlivých kupónov je vyznačená na zadnej strane kupónového letáčik
 2. Pre uplatnenie zľavy odovzdajte prosím príslušný kupón pokladníčke.
 3. Akcia sa nevzťahuje na akciový tovar a tovar vo výpredaji.
 4. Akcia sa vzťahuje len na tovar vyznačený na zadnej strane kupónu.
 5. Pri uplatnení kupónu, nie je možné použiť hobbi kartu na pripísanie a uplatnenie bodov.


-20% na celý sortiment domácnosti

 1. Platnosť kupónu 17.4.-18.4.2018
 2. Akcia sa vzťahuje na: bazénové príslušenstvo, filtrácie a skimmery, solárny program , vodné hračky


-20% na celý sortiment detského nábytku

 1. Platnosť kupónu 19.4.-20.4.2018
 2. Akcia sa vzťahuje na: detské stoly a stoličky, pieskoviská, detské domčeky


-15% na celý sortiment bazénov a bazénovej chémie

 1. Platnosť kupónu: 21.4.-22.4.2018
 2. Akcia sa vzťahuje na: bazény a bazénovú chémiu